UNA SELECCIÓ DELS MILLORS
PEIXOS

Li oferim una àmplia varietat dels millors peixos blaus i blancs salvatges, de manera sostenible i respectant el medi ambient.

COM RECONÈIXER LA QUALITAT
DELS NOSTRES PEIXOS FRESCOS?

  • ASPECTE: polit, humit, brillant i suau a el tacte
  • ESCATES: unides i adherides a la pell
  • OLOR: a fresc, a mar o a algues
  • GANYES: de color vermell viu, sense mucositat, relliscoses i de làmines separades i netes
  • ULLS: amb la pupil convexa, brillants, humits i sortit.
  • CARN: molt ferm i consistent i totalment adherida a les espines
ILUSTACIONES PESCADO ESCATESunides i adherides a la pell ASPECTEpolit, humit, brillant i suau a el tacte ULLSamb la pupil convexa, brillants,humits i sortits OLORa fresc, a mar o a algues CARNmolt ferm i consistenti totalment adherida a les espines GANYESde color vermell viu, sense mucositat,relliscoses i de làmines separades i netes

ALADROC

ANGULA

BACALLÀ

CALAMAR

COCOTXES

DAURADA

GALL

LLENGUADO

LLOBARRO

LLUÇ

PERCA

RAP

REIG

RÈMOL

SALMÓ

SARDINA

SÍPIA

VERAT