ESTRATEGIA DE SOSTENIBILITAT

A Laumar creiem que les empreses tenim el deure de generar un impacte positiu, més enllà del de generar guanys, procurant impactar positivament en els nostres grups d’interés més propers y reduint els impactes negatius que generem a través de les nostres operacions.

En el nostre sector vivim del que ens ofereix el mar, el peix. Un sector en el que la definició del que és la sostenibilitat té mes sentit que mai: satisfer les necessitats del present sense comprometre l’habilitat de les futures generacions de satisfer les seves necessitats pròpies (Definició de la Comissió Brundtland de les Nacions Unides, 1987). Creiem que és necessari promoure la sostenibilitat al sector per assegurar la supervivencia.

Per això hem creat la nostra estratègia de sostenibilidad LAUMAResponsable, amb la que apostem per la contribució als Objectius de desenvolupament Sostenible de las Nacions Unides , per assegurar que contribuïm i estem alineats amb l’Agenda 2030 i treballem sobre els actuals reptes de sostenibilitat.

La base de la nostra estratègia de sostenibilitat són la nostra misió, visió i valors.

La nostra misió, el nostre motor: Oferir de manera responsable i mitjançant un servei personalitzat, una variada selecció de peix i marisc de la millor qualitat i a un bon preu.

La nostra visió, a on volem arribar a llarg termini: Volem ser la Companyia líder a Espanya en el subministre de peix i marisc fresc i de qualitat, i ser reconeguda al sector pel nostre compromís ambiental i social

Els nostres valors, la nostra guía:

 • – Tradició: mantenim la tradició del negoci familiar històric de distribución i venda de marisc procedent de Galicia.
 • – Innovació: treballem per oferir de les millor i més innovadores solucions per als nostres clients.
 • – Sostenibilitat: Apostem per la transició del nostre model de negoci cap a un model responsable amb el medi ambient i les persones.
 • – Qualitat: tenim en marxa processos interns per assegurar la major seguretat i qualitat dels nostres productes.
 • -Transperència: Treballem per oferir la màxima transparència sobre l’origen i procedimet de manipulació. Volem que el client conegui igual de bé que nosaltres el producte que compra.

LAUMAResponsable 2022 – 2025

LAUMAResponsable (2022-2025) és el nostre projecte de sostenibilitat amb el que hem començat a treballar per fer realitat la nostra visió i assegurar que construïm un model de negoci més responsable i sostenible.

Hem definit 5 àrees d’actuació estratègiques sobe les que treballem amb el nostra pla d’acció LAUMAResponsable 2022-2025:

 • – Transparència i traçabilitat
 • – Reducció de l’ús de plàstics
 • – Producte sostenible
 • – Protecció dels ecosistemes marins
 • – Energia i emissions

Els Objectius de Desemvolupament Sostenible sobre els que més contribuïm a través del nostre pla d’acció són:

Transparència i Traçabilitat

NEns comprometem a ser completament transparents amb l’origen del producte assegurant el correcte etiquetatge i la correcta traçabilitat del mateix en la seva distribució i venda. Volem que tothom conegui el producte igual de bé que nosaltres.

 • – Ens assegurem que transmitim correctament la informació de traçabilitat al 100% dels nostres clients, amb els nostres productes sempre ben referenciats.
 • – Hem començat a treballar perquè el 100% de les nostres referències comptin amb fitxes tècniques detallades amb informació d’origen, art de pesca i temporada.

Objectiu 2022: Iniciar un exercici anual de transparència fent públic un informe de sostenibilitat amb infromació clau de la cadena de subministrament i impacte generat per la nostra activitat.

Reducció de l’ús de plàstics

Apostem per impulsar la venda de producte amb el menor ús de plàstics de un sol ús i, en cas de no ser possible, prioritzar l’ús d’envasos fabricats amb materials sostenibles.

 • -Implusem l’ús d’envasos retornables en el procés de venda dins del sector
 • – Explorem amb els nostres proveïdors l’ús d’envasos amb materials sostenibles
 • Sensibilitzem i formen als nostres empleats sobre la importancia de reduir el consum de materials com el plàstic i paper a les oficines i fomentar la correcta gestió i reciclatge.

Objectiu 2022:: Asegurar-nos que tots el envasos que utilitzem per a comercialitzar els nostres productes incloguin informació sobre com gestionar l’envàs.

Objectiu 2025: Assolir una taxa del 100% en l’ús d’envasos de plàstics reutilitzables en el procés de venda.

Producte sostenible

Treballem amb els nostres proveïdors per crear una oferta de producte d’origen sostenible i, en la mesura del possible amb certifcats de sostenibilitat, posant en valor el producte de proximitat i local com a producte amb menor impacte ambiental.

 • – Estem treballant per implantar una política de compres que tingui en compte criteris de sostenibiitat a l’hora de comprar producte als nostres proveïdors.
 • – 70% del producte que venem està pescat a Espanya.
 • – 30% del producte que venem està pescat a Europa.

Objectiu 2022:Tenir un 40% de les referències de producte amb certificats de sostenibilitat MSC o ASC.

Protecció dels ecosistemes marins

Ens compremetem a destinar part dels beneficis generats a protegir la biodiversitat i els ecosistemes marins, doncs és als mars i oceans està l’origen del nostre producte i hem de cuidar d’ells.

 • – Mitjançant la creació d’una política de compres amb criteris de sostenibilitat, ens assegurem que s’eilimina de la cadena de subministrament les pràctiques que posen a les espècies i recursos marins en risc d’explotació , dany o esgotament.
 • – Compromís de 0 comercialització d’espècies amenaçades.

Objectiu 2022: Organitzar jornades de neteja de platges amb els nostres empleats i fer-los partícipis de la causa i sensibilitzar sobre la protecció dels nostres mars i oceans.

Objectiu 2023: Establir acords de col.laboració amb entitas que es dediquin a la restauració i protecció dels hàbits marins.

Reducció de l’energia i emissions

QVolem contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, reduint els impactes ambientals produïts per les activitats pròpies de l’empresa en relació a l’energia utilitzada i les emissions de CO2 emeses.

Objetivos 2022:

 • – Calcular, reduir i compensar les emissions de CO2 de la organització, sobretot en les emissions dels trasllats dels nostres empleats fins les oficines i mercat.
 • – Comptar amb un decàleg de bones practiques per fomentar l’estavi energètic a la oficina entre els empleats.
 • – Contractar energía verda a les nostres instal.lacions