UNA SELECCIÓ DE RECURSOS PER A UN SERVEI
100% PERSONALITZAT

Els nostres serveis van des de la importació i venda de producte fresc, fins a la distribució i tall, adaptat a les necessitats de cada client.

Podem oferir-li els nostres peixos frescos de qualsevol manera. Per a això, disposem de sales d’elaboració i processat a escassos metres de mercat central de peix, permetent-nos oferir als nostres clients un servei personalitzat sempre garantint cadena de fred, rapidesa i control sanitari

  • SENCER: sense manipular
  • SENSE VÍSCERES: net, i també sense escates ni aletes
  • OBERT AMB ESPINA: per la meitat
  • OBERT SENSE ESPINA: per la meitat
  • RODANXES: amb pell i espina central
  • FILETS: porcions fines i lliures d’espines
  • SUPREMES: tall calibrat, a partir del llom del peix.

DIFERENTS TALLS
DE PEIX

DIFERENTS TALLS DE PEIX SENCERSense manipular SENSE VÍSCERESNet, i també sense escatesni aletes OBERTAMB ESPINAPer la meitat OBERTSENSE ESPINAPer la meitad RODANXESAmb pell i espina central FILETSPorcions finesi lliures d’espines SUPREMESTall calibrat a partir del llom del peix